דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

המים שלי - מערכת מקוונת של משרד הבריאות להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל לפי ישוב, לכניסה למערכת לחץ כאן.

דו"ח רבעון ראשון לבית דגן ינואר- מרץ | בית דגן | 2021

דו"ח רבעון ראשון לאזור ינואר- מרץ | אזור | 2021

דו"ח רבעון ראשון לאור יהודה ינואר- מרץ | אור יהודה | 2021

דו"ח רבעון ראשון לחולון ינואר- מרץ | חולון | 2021

דו"ח רבעון רביעי לחולון אוקטובר- דצמבר | חולון | 2020

דו"ח רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר- דצמבר | אור יהודה | 2020

דו"ח רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר- דצמבר | בית דגן | 2020

דו"ח רבעון רביעי לאזור אוקטובר- דצמבר | אזור | 2020

דו"ח רבעון שלישי לבית דגן יולי- ספטמבר | בית דגן | 2020

דו"ח רבעון שלישי לאזור יולי- ספטמבר | אזור | 2020