שמים סוף לחוב!

הזדמנות מוגבלת בזמן למחיקת הריבית והצמדה לצרכני מים ביתיים
בין התאריכים 10/12/2020 ועד 31/3/2021

במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

  1. במהלך תקופת המבצע ניתן יהיה להגיע להסדר בגין חיובי מים וביוב שוטפים שהצטברו עד 30/11/2020 בלבד.
  2. כל מי שצבר חוב יוכל להסדירו בתקופת המבצע בפריסה של עד 36 תשלומים ובתנאי שגובה התשלום החודשי לא יפחת מ 300 ש"ח בחודש (בכפוף לגובה החוב).
  3. במסגרת המבצע ימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
    עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות שיקים / הו"ק / אשראי).
    תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

לפרטים נוספים ולמימוש ההטבה יש להשאיר: שם פרטי ומשפחה, כתובת ומספר משלם תחת הכותרת הסדר חוב, בדוא"ל ל- dafna@mei-shikma.co.il ונציגי התאגיד יחזרו אליכם להסדרת חובכם.

נצלו את ההזדמנות לשים סוף לחובות ולהנות מהטבות!