שאלות ותשובות בנושא איכות המים

כל צריכת המים של הערים חולון, אור יהודה, בית דגן ואזור מסופקת על ידי חברת מקורות, המזרימה מים מהקו המערבי שניזון מהמוביל הארצי ואו ממתקני ההתפלה בדרום.
בנוסף ישנה אספקה של כ- 412,649 קוב מים מבארות בתחומי העיר חולון.
התאגיד רוחש בסך הכל מחברת מקורות כ- 19 מיליון מ"ק מים בשנה.

המים המסופקים לתושבים הנם תמהיל של מים מותפלים ומקורות מים טבעיים (מי תהום), יחסי המיהול של מקורות המים משתנה בהתאם להחלטת רשות המים, צריכה, עונות השנה ושיקולי תפעול.
לחברת מקורות ולתאגיד אין חלק בהחלטה על אופן המיהול ואו השפעה על איכות המים המותפלים.

כל הבדיקות המבוצעות במי השתייה נעשות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.
בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור. בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו-מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').
לפרטים נוספים ולדוחות איכות המים הרבעוניים והשנתיים שמפרסם התאגיד לחצו כאן

לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה 2013) רשאי צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

  1. חיידקי קוליפורמים
  2. עכירות
  3. כלור נותר
  4. ברזל
  5. נחושת
  6. עופרת

צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע בדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.
צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה בכתב (על גבי טופס יעודי) המפרטת את הפרמטרים הנדרשים לבדיקה ואת הסכמתו לעריכת הבדיקות והתחייבותו לשלם בעד הבדיקות.
הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות, תוך תיאום המועד לביצוע הבדיקות.
הדיגום יבוצע בברז אחד בלבד בבית הצרכן, הדיגום יעשה מברז המים הקרים בלבד בו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים זה יהיה ברז מטבח, במבנה ציבורי בברז בו נעשה שימוש רב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
הדיגום יתבצע לאחר לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות, טרם הדיגום יונחה הצרכן להזרים בברז מים קרים.

להנחיות משרד הבריאות לדיגום מי שתיה לבקשת צרכן - לחצו כאן
לטופס בקשה לביצוע בדיקות מים לבקשת צרכן - לחצו כאן

איכות המים קבועה ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה) 1974". התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות. מי שקמה מבצעת בדיקות לפי הנדרש בתקנות ואף יותר מכך. מדי שלושה חודשים מתפרסם דו''ח איכות המים באתר התאגיד. 

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטרים מים ביום. 

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בדרך כלל על ידי הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים. 

מראה, טעם או ריח הינם סימן ראשוני בלבד לקביעת איכות המים. אין לשתות מים הנראים לא נקיים, בעלי טעם מוזר, או ריח רע, מלבד ריח קל של כלור. איכות המים, כולל הימצאות כימיקלים או חיידקים, נקבעת על פי תקן של משרד הבריאות לאחר בדיקה המבוצעת במעבדה מוסמכת. 

הלובן נגרם מבועות אוויר מזעריות המופיעות לעתים במים כתוצאה משאיבת המים. אין לתופעה זו השפעה בריאותית. בועות האוויר נעלמות מעצמן בכלי פתוח תוך מספר דקות.

קשיות המים נגרמת על ידי שני חומרים כימיים - סידן ומגנזיום. חומרים אלה נמצאים באופן טבעי במים שמקורם בקידוחים באקוויפר ההר, העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. צירוף של שני חומרים אלה בעת חימום גורם להיווצרות אבנית. מים קשים אינם מזיקים לבריאות.