תאגיד מי שיקמה החל בביצוע שלב ג' של פרויקט הנחת קו מאסף ראשי חדש לביוב בחולון

הקו יעבור לאורך רחוב משה דיין ועד רחוב פיכמן בחולון, עלות הפרויקט כ- 35 מיליון ש"ח.

בימיים אלו מבצע התאגיד את שלב ג' והאחרון של הנחת קו ביוב מאסף ראשי נוסף. הקו החדש מתחיל מרחוב פיכמן ועד רחוב משה דיין כשבסופו מתחבר לתחנת השאיבה של איגוד ערים דן הנמצא בקצה הדרום מערבי של העיר. הקו ימתח לאורך כ- 2.5 ק"מ ויגיע לעומק של

 

עד 10 מטר, עלות הפרויקט כ 35 מיליון ₪, מועד משוער לסיום ינואר 2020.

כדי למנוע ככל שניתן הפרעה לתנועה ולחיים השוטפים, העבודה מתבצעת בשיטה חדשנית של דחיקת צינור, לצורך כך, הפרויקט חולק למקטעים כשבין מקטע למקטע נחפרו מספר פירים כשבתחתית הונחה מכונת דחיקה הדוחקת את הצינורות המורדים לאורך תוואי הקו החדש. 

בשל מורכבות הפרויקט והצורך בתיאומים רבים עבודת הנחת הקו מבוצעת בשלבים. השלב הראשון בוצע בקטע שבין הרחובות ההסתדרות ופיכמן, השלב השני בוצע מתחנת השאיבה (הנקודה הסופית) ועד לפינת משה דיין/ דן שומרון, וכעת אנו נמצאים בשלב השלישי של הפרויקט בו אנו דוחקים את הצינור לאורך רחוב משה דיין ועד רחוב בר לב. לאחר מכן, נדחוק את הקו לאורך רחוב בר לב ועד גולדה ולבסוף מגולדה ועד פיכמן בו נתחבר לקו שכבר הונח.

התאגיד מכין ותוכנית אב לתקופה של כ- 30 שנים קדימה, התוכנית לוקחת בחשבון את הפיתוח של העיר הן בבניה חדשה והן בשיפורים במסגרת התמ"אות למיניהן. הפרויקט הנ"ל הינו חלק מהחשיבה העתידית להתאים את הצנרת העירונית להתפתחות העירונית ולתוכניות הפיתוח, קו זה יתגבר את הקו העובר היום במרכז העיר ויאסוף את הביוב מהשכונות החדשות העתידות לקום ב- ח500.

יחד עם זאת חשוב להדגיש כי כל עוד התושבים ישליכו מגבונים, נעלים, סמרטוטים, בקבוקים וחומרי בניה לביוב יהיו סתימות ופריצות ביוב ולא משנה כמה נרחיב ואו נוסיף קווים!, הדבר משול לגוף בריא אשר באופן קבוע מוזן משומנים ומדברים לא בריאים גם הוא בסופו של דבר

ייסתם יהיה חולה.