דו"חות בדבר פעילות התאגיד

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2019
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2018
דו"ח בדבר פעילות התאגיד לשנת 2017
דו"ח בדבר פעילות התאגיד בשנת 2016
דו"ח בדבר פעילות התאגיד בשנת 2015
דו"ח בדבר פעילות התאגיד בשנת 2014
דו"ח בדבר פעילות התאגיד בשנת 2013