דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

דוח רבעון ראשון לאזור ינואר-מרץ | אזור | 2017
דוח רבעון ראשון לבית דגן ינואר-מרץ | בית דגן | 2017
דוח רבעון ראשון לאור יהודה ינואר-מרץ | אור יהודה | 2017
דוח רבעון ראשון לחולון ינואר-מרץ | חולון | 2017
דו"ח רבעון ראשון ינואר-מרץ | אור יהודה | 2016
דוח רבעון ראשון ינואר-מרץ | אזור | 2016
דוח רבעון ראשון ינואר-מרץ | חולון | 2016
רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר - דצמבר | בית דגן | 2016
רבעון רביעי לאזור אוקטובר - דצמבר | אזור | 2016
רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר - דצמבר | אור יהודה | 2016