דיגומי מים

משרד הבריאות אחראי על הבטחת איכות מי השתיה, כך שהציבור יקבל מים בטוחים לשתייה באמצעות פיקוח הנדסי תברואי על מקורות המים, מתקני הטיפול במים ומערכות האספקה של ספקי המים השונים.
לצפייה בהנחיות והחוקים והותקנו בנושא על ידי משרד הבריאות לחץ כאן .

דו"ח רבעון ראשון ינואר-מרץ | אור יהודה | 2016
דוח רבעון ראשון ינואר-מרץ | אזור | 2016
דוח רבעון ראשון ינואר-מרץ | חולון | 2016
רבעון רביעי לבית דגן אוקטובר - דצמבר | בית דגן | 2016
רבעון רביעי לאזור אוקטובר - דצמבר | אזור | 2016
רבעון רביעי לאור יהודה אוקטובר - דצמבר | אור יהודה | 2016
רבעון רביעי לחולון אוקטובר - דצמבר | חולון | 2016
דוח רבעון שלישי לבית דגן: יולי- ספט | בית דגן | 2016
דוח רבעון שלישי לאזור: יולי- ספט | אזור | 2016
דוח רבעון שלישי לאור יהודה: יולי- ספט | אור יהודה | 2016