מעבר דירה החלפת משלמים

  • החלפת משלמים בגין מכירת דירה

על המוכר שעוזב את הדירה להגיע למחלקת השירות של התאגיד עם חוזה מכר, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. המוכר יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). כמו כן על הקונה להגיע השירות של התאגיד ולהצהיר בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה.

שימו לב, במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל הפרוצדרה בתוך יום אחד או יומיים.

  • החלפת משלמים בגין השכרת דירה

על השוכר (או בעל הדירה) שעוזב את הנכס להגיע למחלקת השירות של התאגיד עם חוזה השכירות שהסתיים, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. השוכר (או בעל הדירה) שעוזב יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו. במעמד סגירת החשבון יחזור הנכס על שם בעליו.

ניתן להציג באותו מעמד חוזה שכירות חדש באם קיים, ולהעביר את חשבון המים ישירות על שם השוכר החדש (גם אם בעל הנכס אינו נוכח).
במידה והנכס אינו רשום על שם הדייר שעוזב, על הדייר העוזב להביא עמו ייפוי כוח עליו חתום בעל הנכס המאפשר לו לסגור חשבון מים, וכן צילום ת.ז. של בעל הנכס. על השוכר להגיש למחלקת המים בעירייה צילום ת.ז ולהצהיר בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה.

לפרטים נוספים על שעות קבלת הקהל בסניפנו השונים לחץ כאן

© 2010 Copyright
נבנה ע"י מונסייט