מסמכי יסוד

אישור להקמת תאגיד מים וביוב
תעודת עוסק מורשה
אישור שינוי שם של חברה
תעודת התאגדות של חברה
אמנת שרות
אישור ניכוי מס במקור
אישור מפעל חיוני
תעודת תו הזהב לשנת 2015 בשפה העברית
תעודת תו הזהב לשנת 2015 בשפה האנגלית
אישור הסמכה ממכון התקנים לתקן איכות הניהול ISO 9001